Advokátka v Ústí nad Labem - Štěpánka Olbrichtová

Informace Mapa E-mail
Hrnčířská 64/4
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Mobil: 607 243 883

e-mail:
s.olbrichtova@poweb.cz

WWW stránky:
www.poweb.cz/s.olbrichtova/

IČO: 66254736
Evid.č.: 9699

  Poskytování právních služeb

 • právní poradenství
 • sepis právních smluv
 • zastupování v soudních sporech
 • vymáhání pohledávak

  Občanské a rodinné právo

 • právní vztahy k nemovitostem (převody nemovitostí, vlastnická práva, majetková vypořádání)
 • smlouvy a spory z nich vyplývající
 • rozvody
 • vypořádání společného jmění manželů
 • péče o nezletilé děti
 • výživné
 • a další

  Pracovní právo


  Trestní právo

 • trestní obhajoba
 • adhézní řízení - zastupování poškozených v trestním řízení
 • a další

  Vymáhání pohledávek

 • žaloby (sepis žalob včetně zastupování u soudu)
 • výkon rozhodnutí
 • a další


(c) 1995 www.MAJLANT.cz